Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych

Jerzy Fedak

Abstract


.