Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych

Jerzy Fedak

Abstrakt


.