Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych

Arkadiusz Derkowski

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF