Pierwsze datowania glin zwałowych z dna Bałtyku metodą termoluminescencji

Regina Kramarska, Anna Tomczak

Abstract


FIRST DATINGS OF BALTIC SEA TILLS BY THE THERMOLUMINESCENCE METHOD

.