Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie

Janusz Skoczylas

Abstract


W artykule przedstawiono dotychczasowe rezultaty prac polskich archeologów, architektów i konserwatorów w badaniach grecko-rzymskiego miasta (II w. p.n.e – VI w. n.e.) w Egipcie. Zasygnalizowano także potrzebę badań geologicznych nad głównym, skalnym materiałem budowlanym. Zwrócono także uwagę na nieliczne, znajdywane kamienne przedmioty importowane z znacznych odległości.

THE PETROARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN MARINA EL ALAMEIN IN EGYPT

Summary
Since1986, Polish archeologist, architects, and conservators conduct research on the Marina el-Alamein site in Egypt. Graeco-Roman town of 2nd century BC to 4th century AD (Leucaspis–Antiphrae), built mainly of local calcarenites. Besides the limestones (which deteriorated quickly when exposed to wethering and prompted immedicate conservation efforts), some exotic building materials were found, obviously imported from far away quarries (seven kinds of marble, grey and red granites, basalt, and red and black limestones were identified in small quantities).

Full Text:

PDF (Polish)