Piaskowce magurskie okolic Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza jako materiał budowlany

Zdzisław Siliwończuk

Abstrakt


THE MAGURA SANDSTONES IN THE VICINITIES OF KAMIONKA WIELKA NEAR NOWY SĄCZ AS BUILDING RAW MATERIAL

Summary
Basing on the new data the author revises the hitherto existing opinions on the physical properties of the exploited Magura sandstones occurring in the vicinities of Nowy Sącz. The results obtained allow to determine univocally the usefulness of these sandstones as a type building raw material.

Pełny tekst:

PDF