Minerały żelazowe z manganem w strefie cementacji piasków formierskich okolic Częstochowy

Ewa Pawlikowska, Maciej Pawlikowski

Abstract


MANGANESE-BEARING IRON MINERALS IN CEMENTATION ZONE OF MOULDINGS SANDS FROM THE VICINITIES OF CZĘSTOCHOWA