MGE Map Finisher - separacja kolorów w modelu CMYK

Tomasz Gliwicz

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF