Międzynarodowa konferencja nt. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski — Katowice, 15–16.11.2004

Marcin Piwocki

Abstract


.