Mikrofacje i rozwój sedymentacji jurajskich osadów typu ammonitico rosso sukcesji czorsztyńskiej w północno-zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego Polski

Magdalena Sidorczuk

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF