10 lat pracy Laboratorium Mechaniki Gruntów Zakładu Geologii Inżynierskiej Instytutu Geologicznego

Wincenty Fortunat

Abstract


10 YEARS OF SOIL MECHANICS LABORATORY IN THE DEPARTMENT OF ENGINEERING GEOLOGY OF GEOLOGICAL INSTITUTE