47. doroczna sesja naukowa Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla, Kraków, 20-26.08.1995

Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak

Abstract


,