100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w drugim pięćdziesięcioleciu jego działalności

Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Szymon Ostrowski, Krzysztof Majer

Abstract


Engineering geological research conducted in the Polish Geological Institute during the last fifty years of activity.
A b s t r a c t. In this article, we summarize the most important engineering geological studies that have been conducted by the Polish Geological Institute since the 1960s.

Full Text:

PDF (Polish)