60 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie J. Rutkowski

. .

Abstract


60TH CONFERENCE OF THE POLISH GEOLOGICAL SOCIETY IN CRACOW

.