Algorytm obliczania parametrów obserwacji orientowanych

Urszula Urbaniak-Biernacka, Andrzej Garstka

Abstract


,