Amerykańskie zdjęcia wywiadowcze z satelitów wkrótce w wolnej sprzedaży!

Marek Graniczny

Abstrakt


,