Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, węgiel, wolfram

Bronisław Orłowski

Abstract


,