Próba zastosowania metod statystycznych dla apriorycznego określania niektórych własności surowców ilastych

Bolesław Petrażycki

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)