Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska)

Teresa Oberc-Dziedzic

Abstract


PROBLEM OF THE GEOTECTONIC ENVIRONMENT DEFINITION OF GRANITOIDS: THE STRZELIN GRANITOIDS AS AN EXAMPLE (FORESUDETIC BLOCK, SW POLAND)

Summary
This paper reports results of a tectonic discrimination of the Strzelin granitoids using the methods proposed by Barbarin (1990), Bachelor & Bowden (1985), Maniar & Piccoli (1989), Pearce et al. (1984), Harris et al. (1986) and Agrawal (1995). A good agreement with the geological situation of the Strzelin granitoids was obtained using Agrawal, Pearce et al. and Harris et al. method.

Full Text:

PDF (Polish)