Próba zastosowania stosunku Fe3+ : Fe2+ dla wyznaczania stopnia zwietrzenia granitu na przykładzie granitu karkonoskiego

Józef Lis, Stanisław Przeniosło

Abstrakt


ATTEMPT ON APPLICATION THE FE3+ : FE2+ RATIO FOR DETERMINATION THE WEATHERING DEGREE OF GRANITES, EXEMPLIFIED BY THE KARKONOSZE ONES