Problemy oceny warunków inżyniersko-geologicznych w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego

Halina Łozińska-Stępień

Abstract


PROBLEMS OF ESTIMATION ON ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS FOR THE NEED OF SPATIAL PLANNING

Full Text:

PDF (Polish)