Problem fazy sudeckiej w Zagłębiu Górnośląskim

Karol Bojkowski

Abstract


PROBLEM OF THE SUDETIC PHASE IN THE UPPER SILESIAN COAL BASIN