Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP

Wiesława Jurkiewiczowa

Abstrakt


THE AIMS -AND TASKS OF THE INTERNATIONAL GEOLOGICAL CORRELATION PROGRAMME (IGCP)

.