Problem muzealnictwa przyrodniczego na III Międzynarodowej Konferencji Historii Muzeów Przyrodniczych

Gertruda Biernat

Abstrakt


III INTERNATIONAL CONFERENCE OF HISTORY OF NATURAL HISTORY MUSEUMS