Próba prognozowania wydatków horyzontów gazonośnych w obrębie miocenu przedgórza Karpat

Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski

Abstract


,