Problemy ujęcia wód w Jordanii

Stanisław Takuski

Abstract


PROBLEM OF WATER INTAKE IN JORDANIA