Próba rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych trzeciorzędu NW Polski na podstawie badań palinologicznych

Barbara Słodkowska

Abstrakt


.