Próba zastosowania badan magnetycznych do kartowania skał osadowych w rejonie Chęcin

Wacław Draczyński

Abstrakt


AN ATTEMPT TO USE THE MAGNETIC SURVEY FOR MAPPING THE SEDIMENTARY ROCKS IN THE REGION OF CHĘCINY

Pełny tekst:

PDF