Wstępne wyniki prac poszukiwawczych za glinkami ceramicznymi na S od Bolesławca

Jerzy Milewicz

Abstract


PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCHES OF CERAMIC CLAYS IN BOLESŁAWIEC REGION