Wybitni geolodzy karpaccy w ostatnim 50-leciu XX wieku w Oddziale Karpackim PIG; rola Profesora Mariana Książkiewicza w rozwoju badań Karpat

Andrzej Ślączka, Nestor Oszczypko, Kazimierz Żytko

Abstract


.

Full Text:

PDF