Wstępne wyniki prac hydrochemicznych przeprowadzonych w rej. Strzegom-Sobótka i w okolicy Nowej Rudy

Barbara Kerber

Abstract


PRELIMINARY RESULTS OF HYDROCHEMICAL WORKS MADE IN THE STRZEGOM-SOBÓTKA REGION AND IN THE AREA OF NOWA RUDA

Full Text:

PDF (Polish)