Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej

Paweł Aleksandrowski, Marian Kiełt, Leszek Kurowski, Krzysztof Mastalerz, Stanisław Mazur, Józef Nowak, Piotr Pasek

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)