Wstępne wyniki badań bursztynów z rejonu Możdżanowa

Monika Błaszak, Róża Krzywobłocka-Laurow

Abstract


PRELIMINARY RESULTS OF STUDIES ON AMBER FROM THE MOŻDŻANÓW AREA