Wpływ środowiska na zmianę wartości kalorycznych węgla brunatnego

Tomasz Kułakowski, Dorota Juźko

Abstract


THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON CHANGE IN CALORICITY OF BROWN COAL

.