Wpływ środowiska na zmianę wartości kalorycznych węgla brunatnego

Tomasz Kułakowski, Dorota Juźko

Abstrakt


THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON CHANGE IN CALORICITY OF BROWN COAL

.