Wpływ zmian stanu naprężeń – odkształceń w masywie skalnym na struktury i tekstury skał osadowych

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


,