Centra doskonałości, centra kompetencji, sieci doskonałości

Maciej Podemski

Abstract


.