Stochastyczny model struktur parametru złożowego

Władysław Fenc

Abstract


STOCHASTIC MODEL OF STRUCTURES OF DEPOSIT PARAMETER