Stochastyczny model struktur parametru złożowego

Władysław Fenc

Abstrakt


STOCHASTIC MODEL OF STRUCTURES OF DEPOSIT PARAMETER