Stanowisko flory interglacjalnej w Nidzicy (woj. olsztyńskie)

Kazimierz Szczepanek

Abstrakt


SITE OF THE INTERGLACIAL FLORA AT NIDZICA (OLSZTYN DISTRICT)