Stopień przeobrażenia termicznego materii organicznej w skałach dewonu Gór Świętokrzyskich

Leszek Marynowski

Abstract


Pomiary refleksyjności witrynitu Ro(%) i analiza biomarkerów pozwoliły na interpretację poziomu dojrzałości kerogenu dla rozpatrywanego obszaru. W nowym, odmiennym od dotychczasowego (Belka, 1990), obrazie stopnia przeobrażenia termicznego kerogenu, dojrzałość wzrasta w kierunku północno–zachodnim, osiągając maksimum (Rcs > 1,0) na wysokości miejscowości: Kostomłoty, Laskowa, Zachełmie i Bukowa Góra. Najniższym poziomem przeobrażenia temicznego kerogenu charakteryzują się utwory dewońskie południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (Rcs < 0,6) z minimum na wysokości odsłonięć: Kowala, Góra Łgawa, Radkowice. Obecny poziom dojrzałości ukształtowały dwa główne czynniki, tj. miąższość nadkładu skał podewońskich i waryscyjska anomalia termiczna związana prawdopodobnie z dyslokacją świętokrzyską.

THERMAL MATU RITY OF ORGANIE MATTER IN DEVONIAN ROCKS OF THE HOLY CROSS MTS (CENTRAL POLAND)

Summary
The paper summarizes results of six-year research on the level of thermal transformation of organic matter for 40 sections (including 3 boreholes) from Devonian rocks of the Holy Cross Mts. Vitrinite reflectance Ro(%) and biomarker analysis based on a gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) method have been used to interpretation of maturity level for considered region. The methyldibenzothiophene ratio (MDR) has been converted to the theoretical value of vitrinite reflectance Rcs(%) (according to Radke & Willsch, 1994) and set it against Ro(%) . Current level of maturity shaped two major factors: burial effect and Variscan high heat flow probable associated with Holy Cross Disslocation. A new concept of kerogen maturity from Devonian rocks of the Holy Cross Mts which is different from that proposed by Belka (1990) have been interpreted on the basis of greater number of results for Łysogóry Region and eastern part of Kielce Region.

Full Text:

PDF (Polish)