Substancja organiczna w osadach czerwonego spągowca rowu Laskawic Oławskich-Lipowej

Izabella Grotek, Andrzej Szymkowiak

Abstrakt


ORGANIC MATTER IN ROTLIEGENDES DEPOSITS OF THE LASKOWICE OŁAWSKIE-LIPOWA TROUGH

.