Strefy kontaktów wapieni triasowych Ż dolomitami kruszconośnymi w złożu Zn -Pb kopalni "Pomorzany", rejon śląsko-krakowski

Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz

Abstract


CONTACT ZONES OF TRIASSIC LIMESTONES AND ORE-BEARING DOLOMITES IN THE ZN-PB DEPOSIT OF THE " POMORZANY" MINE, SILESIAN-CRACOW REGION

Summary
The contacts of Lower Muschelkalk limestones and ore-bearing dolomites displayed by gallery walls in the Pomorzany mine are described. Microscopic studies revealed as set of metasomatic processes leading to origin of epigenetic dolomites A and B and metasomatic zinc ores. Spatial distribution of the latter suggests the presence

Full Text:

PDF (Polish)