Stopień uwęglenia węgli a charakter skał nadkładu

Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek

Abstrakt


DEGREE OF CARBONIFICATION OF COALS VERSUS NATURE OF OVERLYING ROCKS

Pełny tekst:

PDF