Studium geośrodowiskowe Zalewu Wiślanego i jego otoczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kartograficznych

Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Joanna Zachowicz

Abstrakt


Zdjęcia satelitarne i lotnicze stały się w ostatnich latach doskonałym narzędziem wykorzystywanym w pracach kartograficznych. Do opracowania studium geośrodowiskowego Zalewu Wiślanego wykorzystano zdjęcia satelitarne Landsat TM i SPOT oraz zdjęcia lotnicze. Przeprowadzona fotointerpretacja wskazuje na to, że zachodnia część Zalewu charakteryzuje się odmienną przezroczystością i temperaturą wody. Jest to związane z głębokością Zalewu oraz procesami mieszania się słodkich wód dopływów rzek z wodami słonymi dopływającymi od strony Cieśniny Pilawskiej.
GEOENVIRONMENTAL STUDY OF THE VISTULA BAY AND ITS SURROUNDING USING MODERN CARTOGRAPHIC TECHNIQUES

Summary
Satellite images and aerial photos are extremely efficient tool for mapping coastal zone areas. The satellite Landsat TM and SPOT images as well as aerial photos were appliedfor geoenvironmental studies ofthe Vistula Bay. On the basis of photointerpretation of the remote sensing data the different water transparency and temperature was indicated in the western part of the Bay. It is related with the depth of the Bay and the phenomena of mixing fresh waters from the tributary rivers with salt waters flowing from the Pilawa Strait.

Pełny tekst:

PDF