Studia magisterskie dotyczące komputeryzacji w geologii na przykładzie kursu Computing in Earth Sciences w Keele University w Anglii

Lidia Razowska

Abstrakt


.