Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny)

Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner

Abstrakt


,