Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry)

Stanisław Piotrowski

Abstract


W słodkowodnych akwenach z Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (południowa część estuarium Odry) występuje 25 taksonów, z czego 15 taksonów jest w obu akwenach. Skład gatunkowy mięczaków z Roztoki Odrzańskiej i Domiąży jest zbliżony. Gatunkiem dominującym jest Dreissena polymorpha. Różnice dotyczą jedynie gatunków akcesorycznych; w Domiąży występują: Lymnaea glutinosa i Menetus dilatatus, natomiast w Roztoce Odrzańskiej — Valvata pulchella, Lymnaea stagnalis, Gyraulus laevis, Unio crassus, Unio tumidus.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF FRESH-WATER MOLLUSCS FROM THE TERRITORY OF ROZTOKA ODRZAŃSKA AND DOMIĄŻA (THE ODRA RIVER ESTUARY, NW POLAND)

Summary

The paper presents the fresh-water mollusc species spectrum in Roztoka Odrzańska and Domiąża (south part of the Odra river estuary). Total number of 25 taxons was found, out of which 15 taxons are present in both reservoirs. Both in Roztoka Odrzańska and Domiąża mollusc species spectra are similar. Dreissena polymorpha is the dominant species. Differences were discovered only at the level oj accessory species: in Domiąża Lymnaea glutinosa and Menetus dilatatus were jound, and in Roztoka Odrzańska Valvata pulchella, Lymnaea stagnalis, Gyraulus laevis, Unio crassus and Unio tumidus werejound.

Full Text:

PDF (Polish)