Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach

Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki

Abstract


Moc dawki promieniowania gamma w obrębie antropogenicznej anomalii promieniotwórczej, w pobliżu zbiornika odpadów po przeróbce rud uranu w Kowarach dochodzi do 2600 nGy/h. Wartość ta wyraźnie przekracza tło promieniowania gamma, stwierdzone na wychodniach różnych rodzajów skał, odsłaniających się w najbliższej okolicy. Ograniczony zasięg powierzchniowy anomalii sprawia, że jej wpływ na zdrowie ludności jest znacznie mniejszy niż oddziaływanie regionalnego tła granitu karkonoskiego. Wartość mocy dawki promieniowania gamma w obrębie stwierdzonej anomalii jest wyraźnie mniejsza niż anomalie radioaktywne związane z niektórymi osadnikami przy kopalniach węgla kamiennego.

GAMMA DOSE IN THE ENVIRONS OF THE URANIUM MINING TAILING POND IN KOWARY (SW POLAND)

Summary
Results of the gamma dose mapping in the environs of the tailing pond in Kowary have been compared with the natural gamma dose rate. Comparative field measurements have been done on the outcrops of various rocks in the adjacent area. Regional background of the terrestrial gamma dose rate has been evaluated using published results of uranium, thorium and potassium content of the Karkonosze granite. Obtained results indicate that the anthropogenic gamma dose rate in the area of the Kowary tailing pond is smaller than registered for anthropogenic anomalies connected with coal mining but evidently higher that the natural background radiation dose of the area. Due to limited extend of anthropogenic anomaly the more significant influence upon human health may be connected with the Karkonosze granite terrestrial radiation.

Full Text:

PDF (Polish)