Archeocjaty południowo-wschodniego krańca Kotliny Wielkich Jezior w Mongolii

Stefan Cieśliński, Edmund Rutkowski

Abstract


THE ARCHAEOCYATES IN THE SOUTH-EAST MARGIN OF THE GREAT LAKES BASIN AREA (MONGOLIA)