Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk)

Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Monika Małek-Szela

Abstract


W złożu serpentynitu w Nasławicach, podobnie jak w Jordanowie Śląskim występuje bogactwo różnych minerałów, m.in. aragonit, który został po raz pierwszy w tym miejscu opisany. Jego obecność wiąże się z unikatową paragenezą mineralną. Wydaje się najbardziej prawdopodobnym fakt, że minerał ten wykrystalizował z roztworów wzbogaconych w magnez, w wyniku procesów egzogenicznych. Przemawia za tym jego wyjątkowa czystość pod względem chemicznym (brak jakichkolwiek zanieczyszczeń), co wykazały przeprowadzone badania chemiczne i fazowe.

ARAGONITE FROM THE SERPENTINITE DEPOSIT IN NASŁAWICE NEAR JORDANÓW ŚLĄSKI (LOWER SILESIA, SW POLAND)

Summary
The serpentinite deposit in Nasławice, like the well-known deposit from Jordanów Śląski, also contains numerous accessory and some uncommon minerals. One of these is aragonite, for the first time reported from this locality. The presence of this mineral is related to pecular mineral paragenesis. Most probably it crystallized from solutions rich in magnesium due to exogenic processes. This view is supported by high purity of chemical composition of the investigated aragonite crystals, demonstrated by chemical and
structural analyses.

Full Text:

PDF (Polish)