Analiza półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego w rejonie bloku Gorzowa w celu rozpoznania budowy utworów przypowierzchniowych

Jerzy Twarogowski

Abstract


THE ANALYSIS OF SEMIDETAILED GRAVITY SURVEY IN GORZÓW BLOCK (WESTERN POLAND) AREA FOR RECOGNITION OF THE SUBSURFACE SEDIMENTS.
Summary
The local gravity anomalies were calculated using two different radii. Obtained gravimetric image was correlated with borecores and results of resistivity and high resolution seismic data. Final conclusions inform on morphology of Quaternary bottom and tectonics of the Cainozoic basement.

Full Text:

PDF (Polish)