Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (II)

Alojzy Guziel

Abstract


ANALYSIS OF EXACTNESS OF RESOURCES QUANTITY ESTIMATION (II)